הנאהבים והנעימים
על רעות אצל מספרים
עמית רפל, עקיבא קדרי וד"ר זיוה דויטש