יבין ניבי
על פלינדרומים ועל מספרים פלינדרומיים
ד"ר זיווה דויטש, עקיבא קדרי