מזיזים את הזוזים
ד"ר זיווה דויטש, פרופ' בנימין וייס, פרופ' מיכה א. פרלס