שמושים אמנותיים של משולש שאינו קיים
פרופ' עמוס אלטשולר