שבר וסבר בעולם הדגים
על התפלגות חופשית אידיאלית בטבע
מור אמיתי