משנת המידות - החיבור המתמטי העתיק ביותר שבידנו משנת המידות - החיבור המתמטי העתיק ביותר שבידנו
אלגבריסט יהודי מן המאה ה-17 אלגבריסט יהודי מן המאה ה-17
סוד הקמיע - רבי יהונתן אייבשיץ סוד הקמיע - רבי יהונתן אייבשיץ
הספרות הערביות - רבי אברהם אבן עזרא הספרות הערביות - רבי אברהם אבן עזרא
"ספר האחד" - רבי אברהם אבן עזרא
"מלאכת המספר" - רבי אליהו מזרחי
"מונה מספר" - רבי סעדיה שוראקי