פיצה קהילתית פיצה קהילתית
פעלול חשבוני פעלול חשבוני
והיו האי זוגיים לראשוניים והיו האי זוגיים לראשוניים
ציד לחצאין
שלושה מי יודע שלושה מי יודע
מה? תפוח אדמה! מה? תפוח אדמה!