חידת היובל
מגן דוד מורכב מ-2 משולשים שווי צלעות גדולים, היוצרים מבנה של 6 משולשים שווי צלעות קטנים היקפיים. למבנה זה 12 קדקודים, 6 פנימיים ו-6 חיצוניים.
בכל אחד מקדקודי המגן דוד יש למקם 12 מספרים שונים מבין המספרים הטבעיים 1 עד 13
(אחד המספרים יש להשמיט).סידור המספרים צריך להיות כזה שמתקיימות התכונות הבאות:
א. סכום המספרים לאורך כל אחת מצלעות המשולשים הגדולים צריך להיות שווה.
ב. סכום שלושת המספרים בקדקודי 6 המשולשים הקטנים צריך להיות שווה.
ג. סכום שלושת המספרים בקדקודי 2 המשולשים הגדולים צריך להיות שווה.
ד. סכום 9 המספרים בכל אחד מ-2 המשולשים הגדולים צריך להיות שווה.
ה. סכום המספרים בכל 2 קדקודים נגדיים חיצוניים צריך להיות שווה.
ה. סכום המספרים בכל 2 קדקודים נגדיים פנימיים צריך להיות שווה.

מיהו המספר המושמט? ומהו סדר המספרים?
שלחו את סדר המספרים ע"פ סדר האותיות.
לחידה יותר מפתרון אחד.
(פתרון נוסף המתקבל מסיבוב או שיקוף נחשב לפתרון אחד)