נניף באון
בין יום העצמאות שעבר לבין יום העצמאות השנה, חלפו יותר מ- 365 ימים.

כמה פעמים, מאז קום המדינה, קרתה תופעה דומה?
תשובה: