אמור מה שם
מאת רבי אברהם אבן עזרא

אמור מה שם יש בו תכונה
רביעית היא רביעית השלישית
והשנית עשירית הרביעית
והראשונה לשנית היא חמישית.


תשובה: