פלישתים עליך!
בחפירות ארכיאולוגיות, אי שם ליד קיבוץ צורעה, נתגלתה
פיסת קלף עתיקה ועליה בכתב פלישתי עתיק המשפט הבא:

כדי לפענח את הכתב יש "לתרגם" את האותיות הפלישתיות
לאותיות עבריות. להלן רמזים אחדים על הגימטריות של
האותיות העבריות המקבילות:


היא סידרה הנדסית שמנתה מספר טבעי
גם היא סדרה הנדסית עם אותה מנה
הם ריבועים שלמים
היא סידרה הנדסית שמנתה מספר טבעי