ארבעים יכינו לא יוסיף
סכום שני מספרים טבעיים הוא 39, הוכח כי מכפלתם אינה מתחלקת ב-39.