מעצור בעצרת
510909x21y1709440000 = !21.

מצא את הספרות x ו-y.

x =
y =