חתכTי!
חתוך את ה-T לאורך המשבצות לארבעה חלקים חופפים, כך שכל חלק יכיל X אחד.