מי הגדול?
ענה כהרף עין!
בהינתן שני מספרים חיוביים שסכומם 1, מי גדול יותר:
הסכום של המספר הגדול וריבוע המספר הקטן, או הסכום של הקטן וריבוע המספר הגדול?