מילה בסלע שתיקה בתרי
סלע הוא מטבע עתיק יומין. ביהודה הוטבעו מטבעות של סלע אחד, 3 סלעים ו-5 סלעים.
מנין המטבעות שבאמתחתי הוא מנין וחצי.
באמצעותם קניתי את חלקת השדה שהיה לידידי, ולא נותר בידי מאומה.
כחם היום מוחי הקודח אומר לי כי מ"ח סלעים מחיר שדה. היתכן?