מספר של משפט
במשפט זה מופיעות:
  או:
הספרה 0 פעמים,   הספרה 0 פעמים,
הספרה 1 פעמים,   הספרה 1 פעמים,
הספרה 2 פעמים,   הספרה 2 פעמים,
הספרה 3 פעמים,   הספרה 3 פעמים,
הספרה 4 פעמים   הספרה 4 פעמים,
הספרה 5 פעמים,   הספרה 5 פעמים,
הספרה 6 פעמים,   הספרה 6 פעמים,
הספרה 7 פעמים,   הספרה 7 פעמים,
הספרה 8 פעמים,   הספרה 8 פעמים,
הספרה 9 פעמים.   הספרה 9 פעמים,