נר לרגלי
לכבוד יום הולדתם ה-15 של השלישייה דניאל, מיכאל וגבריאל, חמדה להם אימם חמדה לצון, ורשמה את שנת לידתם 1983. בין הספרות 9 ו-8 הציבה נר:

83 19

ליד העוגה מצאנו כתוב:
מתחת לנר ספרה חבויה
ולכבודכם - מספרים לא קטנים - שלשייה
היא יוצרת את שנת לידתכם - הספרות האחרות
חזקה שלישית לא יותר לא פחות
ואתם חזקו ואמצו
וכיצד לגלות את הספרה יעצו.


תשובה: