[מ]שברים בהסטוריה האנגלית
ממבחר חידותיו של סמואל לויד

בהיותי ילד, קיבלתי במתנה תשעה כרכים עבי כרס - ההיסטוריה של אנגליה מאת Home, מלווה בהבטחות לשפע של רובים, סוסי פוני וכל אשר אחפוץ, אך אם אלמד ואדע על בוריים ספרים אלו. עליי להתוודות שמה שאיני יודע על אודות ההיסטוריה של אנגליה עשוי להכפיל את תכולתה של ספריה מן השורה, אלא שבכל זאת גיליתי כמה חידות מעניינות הקשורות לכרכים הנכבדים.
מצאתי, שאם אשים את הספרים בשני מדפים זה מעל זה, אקבל למשל את השבר
6729 / 13458 השווה בדיוק ל- 1/2.

האם אפשרי לסדר את כל תשעת הספרים בשני מדפים כך שיתקבלו השברים:
1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 ו- 1/9?