בשביל מה רבים כאן?
שלושת השכנים, החולקים חצר משותפת, הסתכסכו לאחרונה.
בעליו של הבית הגדול טוען כי תרנגוליהם של שכניו מציקים לו ללא הפוגה, ולכן בנה שביל פרטי סגור מביתו לפתח המרכזי.
לאות מחאה, בנה השכן שמימין שביל מביתו לפתח השמאלי, והשכן שמשמאל בנה שביל המוביל לפתח הימני.
ברוגז הוא ברוגז!
אף שניים מן השבילים לא נפגשים. הכיצד?