שיחה חונה
את תרגיל הכפל הזה ניתן להשלים באופנים שונים, אך רק אחד מהם מכיל 7 ספרות שונות.

מהי 42*?

x
2 4