ואיך תעשו בגאון הירדן
באחד מקטעיו, ערוץ הירדן מתפתל בזווית של 90 מעלות, ורוחבו קבוע - 4 מטר. שני מטיילים רצו לחצות את הירדן באותו קטע מבלי להירטב.
לרשותם עמדו שני קרשים שאורך כל אחד מהם הוא 3.9 מטר.
שלפו מתרמילכם פתרון גאוני, והנחו אותם כיצד לעשות זאת.