מ-6 יוצא 4
נתונים שישה גפרורים. בנה בעזרתם ארבעה משולשים חופפים שווי צלעות.