אגפרורים
בהזזת גפרור אחד בלבד הבא את השיוויון השקרי לשיוויון אמיתי.