דור דור ותרגיליו
כאשר התישבה חגית לתרגל את שיעוריה במתמטיקה קפצה עליה סקרנותו של אביה.
"בימי... היו התרגילים קצת יותר רציניים" החל האב לקנטר
"בימי..." השיבה חגית "היו התלמידים קצת יותר מוכשרים, שמא תוכל להדגים?" המשיכה הבת
"מיד!" רץ האב להביא את ספרו המצהיב ששיני הזמן נגסו בו "הנה למשל התרגיל הבא:"

"אבוי! רגע קט... עימך הסליחה! מה אעשה, הן חסרה כאן ספרה!"
"אל דאגה ,אבי, תרגיל קצת מוזר, אך לרשותך כאן עומדים נציגי הדור המוכשר"
"את עשר בתי, ברוכת הכישרון"
"מח - היא סיסמתי לפתרון"
"לחיים חגית! על מחצית כוסי ועל הרעיון, הן זהו אך ראשון לציון"
מהי הספרה החסרה?


תשובה: