קפד ראשו[ני]
המספר: 933739397 הוא מספר ראשוני מיוחד:
אם מקצצים חלק כלשהו מתחילת המספר, המספר המתקבל אף הוא ראשוני:
33739397 הוא ראשוני, 3739397 אף הוא ראשוני, וכן הלאה...
מצא מספר בעל אותה תכונה ארוך ככל שתוכל, בלי להשתמש בספרה 0 בתחילת מספר.