קריוס ובקטוס עושים מתמטוס
6 6 5 3 6
3 7 6 4 7
7 4 7 7 3
4 3 4 6 5
6 5 3 3 6
סבתא עששת הכינה משלוח מנות לנכדיה,
על מרצפת ביתה פיזרה סוכריות
כפי המתואר בדיאגרמה שמולכם.
כל אחד מנכדיה התבקש לצעוד מן
המרצפת הדרום מערבית אל המרצפת
הצפון מזרחית ולאסוף את הסוכריות
הנמצאות במרצפות בהן עבר. יש לצעוד
רק מזרחה או צפונה.
מהו המספר המירבי של סוכריות בו יכלו
הנכדים לזכות?


תשובה: