קשר ראשוני
סדר את המספרים מ-1 ועד 12 בקדקודי הגרף הבא, כך שסכום המספרים בקדקודים שכנים המחוברים על ידי צלע, יהיו ראשוניים.