אי זוגי?
חבר 5 ספרות אי זוגיות כך שהסכום המתקבל יהיה 14.