המשך את הסדרה
המשך את הסדרה: 121, 441, 961, 691 ...
מהו האיבר הבא???


תשובה: