סוד כמוס
ה"זכרון" היפה ביותר המעטר את ספר הזכרונות של איה, נכתב על ידי חברתה הנאמנה שולה.
קצהו הימני התחתון מקופל למשולש ובו סוד כמוס...
דף הזכרונות נראה לאחר הקיפול כמחומש שמימדיו הם: 13, 19, 20, 25, 31 (לאו דווקא לפי הסדר)
מהו היקפו של הסוד???


תשובה: