אדום כחול לבן
איזה חלק מן הריבוע גדול יותר, האדום או הכחול?