הרבה ארבעונים

נתון לוח מסדר 6*10.
כמה רצועות לכל היותר בגודל 4*1
ניתן לחתוך מלוח זה?


תשובה: