אריתמטיקה פלינדרומית
נתון הפלינדרום 52325.
שבץ בין ספרותיו סימני חשבון, כך שהביטוי על סימניו יישאר פלינדרום,
וכך שהתוצאה המתקבלת מהתרגיל שנוצר - גם היא פלינדרום.