ילדים, הזהרו מעצי באובב!
כמדי בוקר יצא הנסיך הקטן לעקור עצי באובב
לפתע גילה בין שיחי השושנים עץ באובב בעל שלושה שורשים ושלושה ענפים.
בידו של הנסך מעדר שבעזרתו יוכל לעקור במכה אחת שורש אחד, שני שורשים, ענף אחד או שני ענפים.

אז עפה אליו ציפור
מכוכבו של השיכור
ולחשה באוזנו לאמר:
נסיך יקר, נסיך מתוק,
שנן היטב את זה החוק.
אם שורש אחד תגזום,
דע כי שני שורשים יצמחו במקום.
אך אם שניים תכרות כאחד,
יצא ענף אחד בלבד.
ענף אחד אם תקצוץ,
ענף אחר תחתיו יקפוץ.
אם על שניים ענפים ידך תגבר
הידד! כי לא יצמח דבר.
נסיך יקר, נסיך נלבב,
קשה הוא עץ הבאובב.

סכנה נשקפת לכוכב הקטן. על נסיכנו לעקור את כל שורשיו וענפיו של עץ הבאובב, כי הרי כל דחייה עלולה להביא שואה.
עזרו לנסיך הקטן ואמרו לו מהו המספר הקטן ביותר של מכות מעדר שעליו להכות, כדי לעקור את העץ.תשובה: