כוכב הצפון
מלא את הכוכבים בספרות 1 עד 5, כל אחת פעם אחת, לקבלת תרגיל כפל נכון.

X