גע מעט ועשה הרבה
לפניך 16 דיסקיות, 8 כחולות ו-8 לבנות, המסודרות לסירוגין כבציור:
על ידי נגיעה ב-2 הדיסקיות המסומנות בלבד, הבא את הדיסקיות למצב כך שבכל עמודה תהיינה 4 דיסקיות שוות צבע.