השלמה
בכל שורה ובכל עמודה הושמטו 2 מספרים.
השלם את הריבוע לריבוע קסם שלם מסדר 5 · 5, כך שסכום כל העמודות, השורות והאלכסונים יהיה שווה.

8 1 24
16 14 23
22 13 6
21 19 10
9 18 11