כפתור ופרח
בשרטוט שלפניך איזה שטח גדול יותר, שטח הפרח או שטח הרקע הנותר בתוך הריבוע?