קוביית קסם


בכל אחת מ-12 צלעות הקוביה, הוצמד אחד מבין המספרים: 1, 2,…, 12, כך שסכום מספרי הצלעות בכל דופן שווה.
הכיצד?