נקודות לסיכום
במגדל הקוביות שלפניך ישנן חמש דפנות נסתרות המקבילות לדופן העליונה שערכה 4.
כמה נקודות בסך הכל יש בכל הדפנות הנסתרות הללו?


תשובה: