רק אחת, ומט!

מה על הלבן לעשות כדי לנצח במהלך אחד ?