משולש שווה סכומים
סדר את המספרים מ-1 ועד 6 בתוך העיגולים שלפניך, באופן שהסכום בכל צלע יהיה שווה ומקסימלי.