מי למעלה , מי למטה?
שמונה פיסות נייר ריבועיות, כולן , באותו גודל, מונחות על השולחן ומכסות חלקית זו את זו, כפי שנראה בציור. מנה את שמונת הריבועים מהריבוע העליון ועד לתחתון.
רשום אותן באותיות גדולות (כמו ברישום), ללא רווחים


תשובה: