never odd or even
מבוקש:
פלינדרום אי זוגי וראשוני, 5 ספרתי, בעל מספר מכסימלי של ספרות זוגיות.
הקטן ביותר הנ"ל מתבקש לפנות למערכת בדחיפות!


תשובה: