כרועה עדרו

למר לונגמור האיכר הייתה חולשה לאריתמטיקה. התושב החדש באזור, מר פרסון, שלא היה מודע ל"חולשה" זו, פגש בו יום אחד, ותוך כדי שיחת נימוסין קצרה שאל: "כמה כבשים יש לך בסך הכל?" מבלי להתבלבל, ענה לו לונגמור: " תוכל לחלק את עדרי לשתי קבוצות שונות כך שההפרש בין מספר הכבשים בקבוצה הראשונה לבין מספר הכבשים בקבוצה השניה שווה להפרש שבין ריבועי שני מספרים אלו. אולי תוכל, מר פרסון, לחשב את כמות הכבשים בעצמך?"

ואתה הקורא, התוכל?


תשובה: