יי""שווה
איכר רוצה לחלק את 45 חביות היין שברשותו לחמשת אחייניו, אלא שתנאי עמו: על החביות להיות מחולקות שווה בשווה! אין זו מלאכה קלה: תשע מתוך חביות היין מלאות תשע אחרות מלאות עד כדי שלושה רבעים, תשע אחרות מלאות עד חציין, תשע אחרות מלאות רק כדי רבע מתכולתן, ועוד תשע חביות ריקות.
החלוקה צריכה להתבצע באופן שכל אחיין יקבל אותו מספר חביות ואותה כמות של יין.
כיצד יבצעו זאת ?