ספירלה חשבונית
התחל בסיפרה 3 שבספירלה, השתמש בכל ארבעת סימני פעולות החשבון שניים מהם פעמיים, הוסף אותם בין כל שתי ספרות, כך שתקבל שוויון.