חשבון בטור - שחבון בטורא
מדרגי אוכויות כלי השח אומרים כי המלכה שקולה לצריח ורץ.
האם תוכל לומר עד כמה המלכה יכולה להיות גדולה כשמתקיים:

צ ר י ח  
+
ר צ
מ ל כ ה
 
          
+