חידה בזוז


בכמה אופנים ניתן ל"זוז" (לקרוא את המילה זוז) במעוין שלפניך ?
מותר לנוע ימינה ושמאלה, למעלה ולמטה, אך בקריאת מילה אסור להשתמש באותה אות פעמיים.תשובה: